Oferujemy kompleksową obsługę prawną na najwyższym poziomie. Naszym celem jest świadczenie profesjonalnych usług w oparciu o wiedzę prawniczą i wysoko wyspecjalizowany, doświadczony zespół prawników.

O NAS

Kancelaria Lempart Feliński świadczy usługi prawne i doradcze dla różnego rodzaju spółek i przedsiębiorców.

Jesteśmy zespołem profesjonalistów doświadczonych w rozwiązywaniu skomplikowanych spraw prawnych.

Współpracując z kancelarią Lempart Feliński możesz oczekiwać najwyższej jakości, skutecznej obsługi i dyskrecji.

Liczba wygranych spraw oraz dbałość o szczegóły sprawiły, że zaufali nam klienci zarówno w Polsce, jak i za granicą.

PARTNERZY

GERARD LEMPART

  • Radca prawny
  • Partner

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach numer wpisu Kt – 2705.

Specjalizuje się w prawie korporacyjnym, prawie spółek i procesach optymalizacji. Negocjuje liczne umowy, posiada bogatą praktykę sądową w sprawach z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego.

W trakcie swojej wieloletniej praktyki zawodowej obsługiwał podmioty gospodarcze, pracując w kancelariach prawnych, jak również w działach prawnych spółek i grup kapitałowych. Doradzał podmiotom gospodarczym i syndykom w sprawach z zakresu prawa upadłościowego.

Pełnił funkcję doradcy zarządu funduszu kapitałowego. Jest autorem licznych koncepcji restrukturyzacji, połączeń i przekształceń spółek prawa handlowego. Przygotowywał raporty i audyty spółek dla inwestorów.

Sprawował nadzór nad realizacją procedur przetargowych. Doświadczony doradca podmiotów z branży budowlanej, transportowej, kolejowej, deweloperskiej i górniczej. 

Autor szkoleń z zakresu nadzoru właścicielskiego, prawa spółek handlowych i prawa pracy.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2010 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, wpisany na listę radców prawnych pod numerem KR-2363.

W roku 2021 ukończył z wyróżnieniem międzynarodowe studia Master's Degree Programme Intellectual Property and New Technologies organizowane przez Uniwersytet Jagielloński, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej oraz World Intellectual Property Office, broniąc pracy magisterskiej o ochronie własności intelektualnej w grach komputerowych.

Absolwent studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim „Ochrona Konkurencji i Konsumentów” oraz „Prawo medyczne i bioetyka”.

Uczestniczył w projekcie „Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej” organizowanym przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie zwieńczonym uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego kompetencje do występowania przed sądami Unii Europejskiej.

Jest pełnomocnikiem zagranicznych spółek kapitałowych działających na rynku polskim. Zasiada w radach nadzorczych spółek kapitałowych z branży produkcyjnej oraz fundacji.

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie własności przemysłowej, prawie nowych technologii, gamedev i prawie handlowym.

Posiada bogate doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców, spółek i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz prowadzeniu sporów sądowych i windykacji należności. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i World Intellectual Property Office (WIPO).

Regularny uczestnik specjalistycznej konferencji Games Industry Law Summit.

Jerzy Feliński

  • Radca prawny
  • Partner

team

PREMANENT COOPERATION

NOTARY PUBLIC MARTA SZYBKA
NOTARY OFFICE

ul. Królowej Jadwigi 103/1
30 – 209 Kraków

NOTARY PUBLIC KATARZYNA KACZMARCZYK
NOTARY OFFICE

ul. Olszańska 6 A
31-513 Kraków

NASZ TEAM

Członek Okręgowej Izby Radców Prawych w Krakowie, wpisana na listę radców prawnych pod numerem KR-3946.
Posiada bogate doświadczenie w bieżącej obsłudze przedsiębiorców. Reprezentuje klientów w licznych sporach sądowych oraz postępowaniach nieprocesowych oraz sprawuje pieczę nad sprawnym przebiegiem postępowań rejestrowych.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, wpisana na listę radców prawnych pod numerem KT-2776.
Absolwentka studiów podyplomowych „Prawo zamówień publicznych” organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych sporów sądowych.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od stycznia 2022 roku wpisana na listę aplikantów radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu pod numerem APL-PZ-210016. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie zarządzania podmiotami leczniczymi Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie medycznym oraz szerokiej obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym podmiotów leczniczych.
Posiada doświadczenie w sprawach poświęconych ochronie praw pacjenta, projektowaniu struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego, a także realizacji praw osób wykonujących zawody medyczne.
Bierze udział w projektach mających na celu wsparcie osób z niepełnosprawnościami, w tym w zakresie propozycji nowych rozwiązań legislacyjnych poświęconych instytucji asystencji osobistej.

Zarządza finansami i podatkami w grupach kapitałowych o rozbudowanej strukturze (w tym opartych o TFI, FIZ, spółki prawa handlowego oraz fundacje) w branżach: deweloperskiej, górniczej, transportowej, medycznej, zarządzania nieruchomościami, hotelarskiej i restauracyjnej.

Specjalista w zakresie optymalizacji podatkowej struktur kapitałowych i pojedynczych podmiotów gospodarczych, organizowaniu i prowadzeniu controllingu w grupach kapitałowych i pojedynczych spółkach, restrukturyzacji spółek, transakcji fuzji i przejęć, zarządzania projektami, zarządzania ryzykiem, projektowania strategii organizacji, pozyskiwania finansowania, tworzenia międzynarodowych struktur kapitałowych, wprowadzania spółek na GPW, zarządzania finansami wspólnot mieszkaniowych.

Prowadzi szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne z zakresu podatków i finansów. Posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydany przez Ministra Finansów.

Doktorant na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (specjalizacja: zarządzanie ryzykiem). Absolwent Studiów Podyplomowych „Podatki w zarządzaniu firmą” oraz „Rachunkowość i finanse dla zaawansowanych” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. 

Absolwent studiów magisterskich z zakresu ekonomii na tym samym uniwersytecie.
Laureat prestiżowej nagrody Lider Księgowości 2015.

Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych, wpisana na listę doradców podatkowych pod numerem 1083.
Wspiera kancelarię od momentu jej założenia w projektach dotyczących prowadzenia działalności przez podmioty zagraniczne.